BcA. Monika Kubasová

zpěvačka, klavíristka, hlasová trenérka, učitelka zpěvu a hry na klavír

Monika Kubasová -  nar. 1977, vdaná, matka dvou dětí

Vzdělání:
Hudebně-dramatická konzervatoř v Brně, obor klavír Akademie múzických umění v Praze, obor operní zpěv

Od dětství žije hudbou a zpěvem. Vystudovala hru na klavír na brněnské konzervatoři. Během studií začala soukromě navštěvovat hodiny operního zpěvu, který poté vystudovala na HAMU v Praze. V tu dobu již byla členkou a sólistkou Českého filharmonického sboru Brno, kde působila osm let. Stále však nebyla spokojená se svou hlasovou technikou, a proto se vydala na cestu do Itálie. Pěšky, s batohem na zádech a se svým životním partnerem po boku, si však teprve začala uvědomovat, že cosi velmi podstatného při dlouhých hodinách za klavírem a hledání perfektních operních tónů ztratila. Byl to hluboký kontakt s hudbou, s její esencí a se sebou samotnou.

Odpovědi na své otázky postupně nachází skrze četná setkání se severoamerickými indiány, skrze kurzy a výcviky v oblasti sebepoznání a skrze život sám.

Opustila dráhu operní pěvkyně a zabývá se lidským hlasem jako nástrojem, který osvobozuje, posiluje a skrze který můžeme poznat sami sebe.

V současnosti je lektorkou skupinových i individuálních tréninků a pomáhá probouzet a rozvíjet vztah s vlastním hlasem a zpěvem v plné přítomnosti a vědomí.

"Náš dech a hlas nám denně,

v každém okamžiku, kdy jej ze sebe vydáváme, připomíná naši jedinečnost."

Profesní zkušenosti práce s hlasem:

  • členka a sólistka Českého filharmonického sboru Brno (1993 – 2001)
  • lektor zpěvu
  • hlasový poradce pěveckého Sboru Žerotín
  • hlasový trenér

Hlavní způsoby realizace mé práce:

  • lekce zpěvu a hry na klavír
  • skupinové programy a výcviky s tematikou hlasu
  • hlasová trenérka pro Akademii Libchavy (10 let)
  • hlasový program “Tóny mého hlasu” pro seberozvojový kurz pro ženy "Esence královny"

Ve své práci spojuji dvě největší vášně svého života a tou je hudba a člověk.

Mou vizí je při každé “lekci” zprostředkovat zážitek, který je neopakovatelný. Je tvořený osobností studenta, mnou - průvodcem a inspirací přítomným okamžikem.

Toto funguje i při skupinové práci a po skončení mám často pocit, že to snad nebylo 45 minut, pár hodin anebo jeden jediný den. Zážitek plyne v jiném čase a za minuty se dá prožít další “život”.

Zjistila jsem, že v hudbě je proces učení především smyslová, pocitová a emocionální záležitost.

Sama jsem se učila hrát na klavír velmi drilovým způsobem, ale určité mety jsem i při skvělé technice nebyla schopna překonat.

Trvalo mi dlouhé roky, než jsem integrovala chybějící části a “pochopila hudbu”.

Odpovědi na své otázky jsem postupně našla díky mnohým setkáním se severoamerickými indiány, spojením se svými kořeny, díky výcviku koučování, osmiletému tlumočení seberozvojových programů pro ženy a v neposlední řadě životem samým.

Moje metodika práce následuje zájem a vášeň studenta, který přesně ví, kam chce jít, co ho táhne. Miluji učit i děti, které odvážně  a přesně komunikují, kam ano a kam ne - i když ne vždy slovy.

Provázení světem hudby mi připomíná dobrodružnou výpravu.

Nikdy nevíte přesně, co Vás čeká, a proto potřebujete odvahu a chuť zkoušet nové věci. Na vlastní kůži prožíváte každý nový pokus a k cíli vede mnoho různých cest, které vznikají teď a tady, každá Vaše a originální. To všechno je bohatě odměněno v okamžicích, kdy plynete s tóny a rytmy a celé vaše bytí se spojuje do jednoho nepopsatelného prožitku hudby.

Průvodkyně hlasem

Průvodkyně hlasem, říká si.
provádí ale do krásy,
a u toho božsky zpívá si.

Do Krásy Života, jež v nás samých se skrývá.
jejím Darem je být pro nás jak voda živá.

Smíchu, Péče a Lásky má plnou hruď,
Hlasem pak říká: Životem buď!

Až někdy uslyšíte o ní,
A z vyprávění ucítíte, jak krásně hudba voní,
dovolte si tu ženu oslovit,
a cestu k hudbě v sobě objevit.

Píseň Života začít si už zpívat,
a s Mončou do hudby svého srdce,
i do krás života naučit se dívat.
Petra Ďurkove